Harddisk İmha Makineleri

HSM Powerline harddisk imha cihazları dijital ve manyetik depolama cihazlarını çok ufak parçalara ayırır, geri kurtarmayı imkânsız hale getirir. Güvenli ve etkilidir.

HSM Powerline HDS 150 - 40mm

HSM Powerline HDS 230